De laatste verzorging

De Laatste verzorging

Het verzorgen van een overledene is één van de eerste dingen die na een overlijden moet gebeuren. Directe nabestaanden kiezen er regelmatig voor omdat met behulp van een begrafenisverzorger zelf te doen. Het is een dankbare taak, maar zeker geen makkelijke. De praktijk heeft ons geleerd dat deze eerste concrete handelingen een heel belangrijke plaats innemen in het rouwproces. Het verzorgen wordt door velen ervaren als een eerbetoon aan de dierbare. Wij bieden alle ruimte om deze handeling zelf of samen met ons te doen. Direct na het verzorgen wordt de overledene opgebaard. U kunt zelf bepalen waar en hoe dit gebeurt. Steeds meer mensen kiezen voor een opbaring thuis, wat als voordeel heeft dat u als nabestaande op elk gewenst moment naar uw dierbare toe kunt gaan.

Het opbaren kan in een kist, maar ook op een bed of een bedplank met een sprei. Veel mensen ervaren dit laatste als "natuurlijker". Uiteraard bent u vrij om te bepalen of de overledene mag worden aangeraakt en door wie. Wij merken dat het mensen vaak goed doet als hiervoor ruimte wordt geboden.

Gaat de voorkeur uit naar een opbaring in een rouwcentrum of een anderen opbaargelegenheid, dan krijgen de nabestaanden gelegenheid om de overledene op ieder gewenst moment (in overleg met één van onze medewerkers) te bezoeken.

Delen: