Spreker

Geen predikant, toch een dienst

Als een overledene kerkelijk meelevend was, kiest de omgeving meestal voor een predikant. Er kunnen echter redenen zijn waarom een overledene niet (meer) kerkelijk gebonden is. In dit geval kan een afscheidsdienst uiteraard nog steeds gewenst zijn. In dit geval, kunnen wij voor u spreken of voor een spreker zorgen.

TIjdens gesprekken met de familie spreken we over wat de overledene uniek maakte. We gaan op zoek naar de speciale momenten, bijzondere eigenschappen en betekenisvolle gebeurtenissen uit het leven. In combinatie met passende muziek, zorgen we ervoor dat de dienst persoonlijk wordt.

Uiteraard is er de mogelijkheid voor u als nabestaande om zelf iets te vertellen of een persoonlijk dankwoord te uiten. Ook hierbij bieden wij alle gewenste hulp.

Delen: