Spreker uitvaart

Geen predikant, toch een dienst

Als een overledene kerkelijk mee-levend was, kiest men meestal voor een predikant. Er kunnen echter redenen zijn waarom de overledene niet meer kerkelijk is Gebonden of misschien nooit kerkelijk is geweest. Toch is er dan de behoefte om een afscheidsdienst te houden. Samen met de uitvaartverzorger wordt dan in één of meerdere gesprekken met de familie gezocht naar het unieke en het bijzondere in het leven van de overledene. Maar ook naar de betekenis daarvan voor u en anderen. Samen wordt er gezocht naar passende en stijlvolle muziek Zodat het een waardig en respectvol afscheid wordt. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf iets te vertellen over de overledene of een persoonlijk dankwoord uit te spreken na afloop van de begrafenis. U kunt altijd informatie vragen bij een van onze uitvaartleiders.

Delen: