Deposito

Nu geld opzij zetten is…….Zekerheid voor uw nabestaanden
 

Wilt u uw nabestaanden financieel niet belasten met de kosten van u uitvaart? Dan is geld opzij zetten in Stichting Depositofonds Kamsteeg een goed alternatief. U stort het gewenste bedrag en ontvangt hierover van ons een bewijs van storting. Uw uitvaart kan dan geheel volgens wens verzorgd worden en uw nabestaanden zijn ervan verzekerd dat er een geldbedrag beschikbaar is voor de kosten.

Hoe werkt het?

Stichting Depositofonds Kamsteeg is een fonds waarin u elk gewenst bedrag voor uw uitvaart kunt storten. U kunt in één keer een bedrag storten en daarna bijvoorbeeld jaarlijks het ingelegde bedrag verhogen door middel van een extra storting. Er zijn meerdere keuzes van inleggen mogelijk, deze worden aangegeven op ons Depositoformulier. Het geld wordt ondergebracht in de stichting en daar wordt het geld veilig bewaard. Bij overlijden keert de stichting het bedrag uit dat op dat moment in uw fonds zit ter voldoening van (een deel van) de uitvaartkosten. U krijgt van ons een bewijs van storting, indien u tussentijds het bedrag verhoogt krijgt u van ons een nieuw overzicht. Op dit overzicht staan de ontvangen bedragen alsmede uw depotsaldo vermeld.

 
Waarom een depositofonds ?

Een depositofonds kan aantrekkelijk zijn als u geen uitvaartverzekering wilt of kunt afsluiten. Wij stellen geen eisen zoals een maximumleeftijd of het ondergaan van een medische keuring. Iedereen is welkom. U bent niet gebonden aan een maandelijkse premie, u bepaalt zelf wanneer en hoeveel geld u inlegt. Een deposito is dan ook een spaarvorm met een grote mate van vrijheid. Daarnaast is een deel van het gestorte bedrag bovendien vrijgesteld van belasting waardoor een depositofonds een fiscaal aantrekkelijke optie is (in 2020 bedraagt het vrijgestelde bedrag € 7.232.00 per persoon)
 

Voordelen depositofonds uitvaart:

  • Vrije keuze van in te leggen bedragen

  • Periodiek bijstorten toegestaan

  • Geen medische keuring

  • Geen leeftijdgrens

  • Financiële zekerheid voor nabestaanden

  • Belastingvoordeel

Delen: